Huomaa
keittiön vesipisteen
vesivuoto ajoissa!

Vesivuotosuoja keittiöön - Q LeakFence®

Keittiössä allaskaappi on monenlaisten vesivuotojen pesäke. Näkymättömät vuodot kalusteiden sokkelitilassa ovat niitä pahimpia. Jos tila on suojaamaton, niin vuodot pysyvät usein pitkään piilossa ja vuodon havaitseminen ajoissa on todella hankalaa, jopa mahdotonta. Kun vahinko paljastuu, niin silloin kosteus on jo rakenteissa.

LeakFence-vesivuotosuoja® on tarkoitettu juuri allaskaappiin vuotosuojaksi. Tässä keittiön vesipisteessä kohtaavat tulevat ja menevät vedet. Q LeakFence®-vesivuotosuojalla allaskaapin suojaamaton sokkelitila muutetaan suojatuksi. Lattialla, putkien, letkujen ja liitosten alla olevalla vuotosuojalla saadaan paras mahdollinen suojaus näkymättömien vuotojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi.

Turvallinen tulevaisuus Q LeakFencellä!

Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistui 2018. Siinä Terveellisyys-osion asetukset rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista ovat ns. kosteusasetuksia. Velvoittavien asetusten tarkoituksena on terveellinen ja turvallinen asuminen kaikissa rakentamisen muodoissa, niin uudis- ja korjaustöissä kuin myös muutostöissä. Kosteus ei saa vaurioittaa rakennusta eikä aiheuttaa terveyshaittaa rakennuksessa oleskeleville. Vesivuotojen havaitsemiseksi on käytettävä rakenteellisia ratkaisuja, jotka ohjaavat vuotoveden näkyville.

Käyttäjien kokemukset ovat vahvistaneet Q LeakFence®-vuotosuojan toimivuuden jopa isojen vahinkojen torjunnassa. Tuotteen luotettavuus perustuu yhtenäiseen rakenteeseen sekä kestävään valmistusmateriaalin. Q LeakFence® toimii kokoavana altaana ohjaten vuotoveden esille, jolloin "ei äkillinen" eli hitaasti tapahtuva vuoto ei pääse vahingoittamaan rakenteita.

Vedenpitävä ratkaisu

Q LeakFence® auttaa todella asunnon kosteudenhallinnassa parantaen asumismukavuutta sekä vähentäen kosteuden aiheuttamia terveysriskejä. Q LeakFence-vesivuotosuoja on vedenpitävä ratkaisu vuosiksi eteenpäin.

Q LeakFencelle® on myönnetty rekisteröity tavaramerkki (nro 258433 / 31.05.2013).