Huomaa
keittiön vesipisteen
vesivuoto ajoissa!

Vesivuotosuoja keittiöön - Q LeakFence®

Keittiön vesipisteen vuotosuojaus onnistuu helposti Q LeakFence® -vesivuotosuojalla.

Letkujen ja liitosten vuotoja keittiökaapin sisällä on hankala havaita. Ainoastaan lattian kunnollisella suojauksella voidaan estää veden pääsy rakenteisiin. Keittiön vuotovesikaukalo Q LeakFence® suojaa lattiaa kaapin sokkelitilassa.

Vuotavan veden nopea havaitseminen on yhtä tärkeää kuin estää sen pääsy rakenteisiin. Vuotosuojakaukalosta vuoto ohjautuu letkua pitkin lattialle näkyviin, eikä vuoto imeydy keittiökalusteiden takana piilossa rakenteisiin. Lisäksi suoja voidaan varustaa vuotohälyttimellä, jolla saadaan tieto vuodosta ennenkuin vesi ehtii valua lattialle.

Turvallinen tulevaisuus Q LeakFencellä!

Vuoden 2018 tammikuun ensimmäisenä päivänä astui voimaan uudet Suomen rakentamismääräyskokoelman asetukset. Terveellisyys-osion asetukset rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista ovat ns. kosteusasetuksia. Velvoittavien asetusten tarkoituksena on terveellinen ja turvallinen asuminen. Suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava tarkemmin huomioon myös sisäinen kosteus, koska rakennuksen liian suuri kosteuspitoisuus tai kosteuden kertyminen rakennuksen osiin tai sisäpinnoille ei saa vaurioittaa rakennusta eikä aiheuttaa rakennuksessa oleskeville terveyshaittaa. Nyt nämä asetukset koskettavat myös korjaus- ja muutostöitä. Keittiön vesipisteen vuotosuojauksessa valmis tuote, Q LeakFence®, vähentää käsin tehtävää työtä ja samalla myös mahdollisia virheitä, jotka hidastavat rakentamista sekä aiheuttavat ylimääräisiä kuluja.

Rakentaminen on ala, jossa loppukäyttöasiakkaalla on usein vähäinen valta siihen, mitä ja millaista hän ostaa. Jos asukas joutuu ilman omaa syytään kokemaan vuotovahingon, niin hän varmasti vaatii vastuussa olevilta korvausta, sovittelun tai oikeuden kautta. Sinä, joka remontoit tai rakennat uutta, tee vuotosuojaus Q LeakFencellä, niin kodista tulee terveellinen ja turvallinen, sillä pitkässä juoksussa oma asunto on ihmisen suurin yksittäinen omaisuus.

Vedenpitävä ratkaisu

Q LeakFencelle® on myönnetty rekisteröity tavaramerkki (nro 258433 / 31.05.2013).
Q LeakFence® -vesivuotosuoja on vedenpitävä ratkaisu vuosiksi eteenpäin.