Hyvä tietää keittiön vesipisteen vuotosuojauksesta

Uudet velvoittavat asetukset

Vanha Suomen rakentamismääräyskokoelman osa C2 Kosteus on kumoutunut. 1.1.2018 tuli voimaan vanhan C2:n korvaava voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma ja siinä kohdassa Terveellisyys-osiossa löytyy asetus 782/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 5§:n 2 momentissa ”… satunnaisesti kulkeutuvan kosteuden on voitava poistua haittaa aiheuttamatta. 10§:n 1 momentin 1 lause: ”Rakenteellisten ratkaisujen on ohjattava … tai muusta laitteistosta sekä niihin liitetystä laitteesta aiheutuva vesivuoto näkyville.”

1047/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 13§:ssä Vuotojen havaittavuus. ”Erityissuunnittelijan on suunniteltava rakennukseen asennetavat vesijohdot ja niihin liitetyt laitteet niin, että mahdollinen vesivuoto on helposti havaittavissa, ja vesijohdot ja laitteet voidaan helposti tarkastaa, korjata ja vaihtaa. Vesivuotojen havaitsemiseksi on käytettävä rakenteellisia ratkaisuja, jotka ohjaavat vuotoveden näkyville.”

Molemmat asetukset koskevat uuden rakennuksen toimivuuden suunnittelua ja rakentamista sekä rakennuksen laajennusta, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta.

Q LeakFence-vesivuotosuoja toimii juuri asetusten mukaisesti.

Yleisin ja tuhoisin vuodon aiheuttaja

Finanssialan Keskusliiton Vuotovahinkoselvitys 2012-2013 sivut 11,20,22, 23 ja 40 sekä Ilta-Sanomien juttu 1.10.2018 ”Tiskikoneen poistoputki on kodin suurin riski”. Vuotovahinkoselvityksen sivut kertovat korutonta kieltä poistoletun osuudesta vuodon aiheuttajana. Vakuutusyhtiöiden vahinkotarkastajien mukaan pahimmat vuotovahingot ovat syntyneet astianpesukoneen poistoletkun rikkoutumisesta koneen takana. Kuitenkin itse vahinkoalue on allaskaapin sokkelitilassa. ”Astianpesukoneiden huonokuntoiset tai huonolaatuiset poistoletkut aiheuttavat yli kaksi tuhatta vesivahinkoa vuosittain, eli viisi vahinkoa joka päivä”, jatkui juttu Ilta-Sanomissa. Vakuutusehdoissa mainitaan selvästi, että vakuutus korvaa vain äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vuotovahingot. Vuotovahinko, joka tapahtuu hitaasti vuosien aikana, jää ilman korvausta.

Toimiva suojaus on kaikille paras

Onko mitään mieltä tehdä vuotosuojaus, joka ei toimi kunnolla? Asukas altistuu mikrobeille omassa kodissaan ja sen lisäksi työpaikalla voi olla myös terveysriski sekä hän saattaa vielä joutua vuotovahingon maksumieheksi. Jos suojaus on allaskaapin sisällä eikä sokkelitilassa, niin asukkaalla ei ole mitään mahdollisuutta suojata omaa omaisuuttaan eikä terveyttään. Tekisitkö sinä omaan asuntoosi riskialttiin suojauksen? Tuskinpa. Q LeakFence-vesivuotosuoja on luotettava tuote ohjaamaan vuotovesi turvallisesti näkyviin. Se myös vähentää käsin tehtävää työtä rakennuksella ja samalla myös mahdollisia rakennusvirheitä.

Vinkkejä mestarille asennukseen

Q LeakFence-vesivuotosuojan asennuksen voit teettää omalla miehelläsi tai kalusteasentajalla. Varmista, että tarkistusmitatut kalustekuvat ovat ajan tasalla huomioiden mahdolliset muutokset. Kalustekuvista oma miehesi pystyy määrittelemään allaskaapin ja astianpesukoneen paikat, tekemään tarvittavat työstöt sekä tiivistämään vesivuotosuojaan tehdyt reiät. Jos sovit kalusteasentajan kanssa asennuksesta, niin huolehdi siitä, että olosuhteet asennuskohteessa ovat kunnossa ( ylimääräinen tavara viety pois ja alue imuroitu) ja asennettava tuote tarvikkeineen on helposti saatavilla. Näiden kahden vaihtoehdon välimuotona voisi olla, että kalusteasentaja määrittelee vesivuotosuojan paikan ja tekee tarvittavat reiät, jonka jälkeen sinun oma miehesi hoitaa tarvittavat liimaukset ja aukkojen täytöt. Muista teettää sokkelitilan imurointi, jolloin myös vesivuotosuoja puhdistuu ennen sokkelien lopullista kiinnitystä. Allaskaapin alapohjan takaosan yhtenäisestä aukosta on helppo tuoda putket, letkut ja johdot kaapin sisälle. Astianpesukoneen vaihto helpottuu ja melamiinilevyn terävä reuna ei pääse niin helposti vahingoittamaan poistoletkua. Nyt kaapin sisällä tapahtuva vuoto pääsee esteettä valumaan vesivuotosuojaan kastelematta kaappia ja rakenteita. Allaskaappeja on saatavilla aukollisilla alapohjalla tai aukon voi myös kalusteasentaja tehdä asennuspaikalla.

Vesivuotosuoja voidaan myös varustaa sähköisellä vuodonilmaisimella. Tällöin tieto vuodosta saadaan mahdollisimman nopeasti, jolloin vesivuotosuojaan kertynyt vesi ei välttämättä ehdi valua näkyviin. Lattian pintamateriaali sekä rakenteet pysyvät paremmin kuivina.


P.S. Onko listamiehellä ollut ongelmia jalkalistan poistoletkun siistin reiän teon kanssa? Jos tarvitset apua, niin ota yhteyttä jorma.kymalainen@leakfence.fi

Q LeakFence-vesivuotosuojia on 14 vuoden aikana asennettu seuraavien rakennusliikkeiden kohteisiin:

 • FH Rakentajat
 • Patria-Rakennus
 • Rakennustoimisto K. Tervo
 • Rkl Olavi Järvinen
 • NCC
 • YIT
 • Varte
 • Hartela
 • Evälahti
 • Skanska
 • Lujatalo
 • Rakennuspartio