Hyvä tietää keittiön vesipisteen vuotosuojauksesta

Uudet velvoittavat asetukset

Uudistuneessa Suomen rakentamismääräyskokoelmassa Terveellisyys-osiossa on asetus 782/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta: Luku 2 Yleiset kosteustekniset periaatteet 5§ Rakennuksen kosteustekninen toiminta "... satunnaisesti kulkeutuvan kosteuden on voitava poistua haittaa aiheuttamatta". Saman luvun 10§ Ilmanvaihto-... ja muiden laitteistojen vesivuotojen havaitseminen ... "rakenteellisten ratkaisujen on ohjattava ... tai muusta laitteistosta sekä niihin liitetystä laitteesta aiheutuva vesivuoto näkyville."

Terveellisyys-osion 1047/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista luku 3 Vesilaitteiston käyttövarmuus 13§ Vuotojen havaittavuus: "Erityissuunnittelijan on suunniteltava rakennukseen asennettavat vesijohdot ja niihin liitetyt laitteet niin, että mahdollinen vesivuoto on helposti havaittavissa, ja vesijohdot ja laitteet voidaan helposti tarkastaa, korjata ja vaihtaa. Vesivuotojen havaitsemiseksi on käytettävä rakenteellisia ratkaisuja, jotka ohjaavat vuotoveden näkyville."

Molemmat asetukset koskevat uuden rakennuksen toimivuuden suunnittelua ja rakentamista sekä rakennuksen laajennusta, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta.

Q LeakFence®-vesivuotosuoja toimii juuri asetusten mukaisesti.

Yleisin ja tuhoisin vuodon aiheuttaja

Finanssialan Keskusliiton Vuotovahinkoselvitys 2012-2013 sivut 11,20,22, 23 ja 40 sekä Ilta-Sanomien juttu 1.10.2018 ”Tiskikoneen poistoputki on kodin suurin riski”. Vuotovahinkoselvityksen sivut kertovat korutonta kieltä poistoletun osuudesta vuodon aiheuttajana. Vakuutusyhtiöiden vahinkotarkastajien mukaan pahimmat vuotovahingot ovat syntyneet astianpesukoneen poistoletkun rikkoutumisesta koneen takana. Kuitenkin itse vahinkoalue on allaskaapin sokkelitilassa. ”Astianpesukoneiden huonokuntoiset tai huonolaatuiset poistoletkut aiheuttavat yli kaksi tuhatta vesivahinkoa vuosittain, eli viisi vahinkoa joka päivä”, jatkui juttu Ilta-Sanomissa. Vakuutusehdoissa mainitaan selvästi, että vakuutus korvaa vain äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vuotovahingot. Vuotovahinko, joka tapahtuu hitaasti vuosien aikana, jää ilman korvausta.

Asennusvinkkejä

Q LeakFence®-vesivuotosuojan asennuksen yhteydessä voi paljastua rakennusvirheitä, kuten väärässä kohdassa oleva viemäri, sähköpistorasia tai käyttöveden putket. Kun tehdään nopea korjaussiirto, niin rakentaminen pysyy aikataulussaan. Vuotosuojan asennus on hyvä tehdä vaiheittain. Ensin määritetään suojan kohta, porataan reiät, sovitetaan vuotosuoja paikalleen ja liimataan aukot umpeen. Kalusteasennuksen voi aloittaa liimamassan kovettumisen jälkeen. Ennen sokkelien kiinnitystä on kaappien alla oleva tila puhdistettava pölystä ja roskista. Ja lopuksi listoituksen jälkeen poistoletku katkaistaan jalkalistan kanssa tasapintaan.

Tarkistusmitatuista kalustekuvista voi rakennusliikkeen oma henkilö tai kalusteasentaja mitoittaa vuotosuojan paikan. Molemmat voivat myös tehdä koko asennuksen. Tai vaihtoehtoisesti osa-asennuksena kalusteasentaja määrittää suojan kohdan, tekee tarvittavat reiät, sovittaa paikalleen, kiinnittää sokkelit ja rakennusliikkeen oma henkilö liimaa aukot umpeen, puhdistaa sokkelitilan sekä katkaisee vuotoletkun.

Kalusteasennusta ja jälkihoitoa (astianpesukoneen vaihtoa) helpottaa allaskaapin pohjan ja taustan väliin jäävä avonainen tila, jossa ovat viemäri- ja käyttövesiputket sekä astianpesukoneen letkut ja sähköjohto. Nyt kaapin sisällä tapahtuva vuoto valuu suoraan vuotosuojaan. Kaappi säilyy kuivana.

Referenssejä

Q LeakFenceä vesivuotosuojia on asennettu seuraavien rakennusliikkeiden kohteisiin:

 • FH Rakentajat
 • Patria-Rakennus
 • Rakennustoimisto K. Tervo
 • Rkl Olavi Järvinen
 • NCC
 • YIT
 • Varte
 • Hartela
 • Evälahti
 • Skanska
 • Lujatalo
 • Rakennuspartio